Estetisk tandvård i Jönköping

Estetisk tandvård innebär att man korrigerar, förbättrar och ibland förändrar utseendet av dina tänder. Vi utför behandling med Invisalign.

Hos Vesalis Dental

Här får du hjälp med:

  • Missfärgade tänder
  • Glest eller trångt mellan tänderna
  • Oregelbundna tänder
  • Smala tänder
  • Tandborstskador
  • Avslagna tänder
  • Tandluckor

Estetiska tandbehandlingar

Tandblekning

Läs mer →

Invisalign

Läs mer →

Skalfasader

Läs mer →

Missfärgade tänder

Missfärgade tänder kan bero på olika saker som till exempel kaffe, te, cigaretter eller snus. Ytliga missfärgningar kan våra tandhygienister enkelt ta bort med så kallad AIR FLOW. Djupare missfärgningar behöver behandlas med tandblekning eller på ett mer avancerat sätt som komposit eller porslin fasader.

Estetisk tandvård- ytskikt av komposit

Kompositen lägger vi på i ett tunt skikt som täcker hela framsidan av tanden. Detta sker under ett besök och vi kan göra flera stycken vid samma tillfälle.

Estetisk tandvård-porslin fasad

Porslinsfasad kräver två till tre tandläkarbesök. Vid det första tillfället tas ett avtryck som tandteknikern använder. På andra besöket kan man prova fasader och därefter cementeras fasaden fast på tandens framsida. Fördelen med en porslinsfasad är att den håller längre än en kompositfasad.

Vesalis Dental har lång erfarenhet av estetisk tandvård, både komposit- och porslinsfasader. Vi utför all estetisk tandvård på plats.

Glest/trångt mellan tänderna

Om du har glest mellan tänderna kan Vesalis Dental i Jönköping i många fall behandla detta med hjälp av porslingsfasader eller kompositfasader. Men man kan idag också rätta till det här med hjälp av någon form av tandställning, Inman Aligner eller Clear Aligner.

Oregelbundna tänder

Oregelbundna tänder går ofta att behandla med kompositfasader, porslinsfasader eller tandregleringsmetoden Inman Aligner – enkel tandreglering. I vissa fall är dock porslinskronor den bästa metoden. Vesalis Dental har lång erfarenhet av estetisk tandvård och behandlingar med porslinskronor, idag kallat keramiska kronor. Keramiska kronor görs mest i Zirconium, Empress eller E-max, av vilka Empress och E-max ger de vackraste kronorna med naturlig lyster.

Tandborstskador

Tandborstskador eller kilformade skador på tandhalsen behandlar vi ibland med en kompositfyllning, Vesalis Dental har lång erfarenhet av estetisk tandvård och att behandla den sortens skador. Är tänderna dessutom missfärgade i emaljen, kan en kombination med tandblekning i Jönköping eller en porslinsfasad, ge ett bättre helhetsresultat.

För smala tänder

För smala tänder går inte att bara tandreglera enkelt med Inman Aligner som är en enkel tandreglering, utan oftast får vi kombinera med porslinsfasader, kompositfasader eller keramiska kronor. Ibland kan behandling med bara porslinslaminat eller kompositfasader ge ett mycket bra resultat.

Avslagna tänder

Avslagna tänder kan behandlas med en större kompositfyllning, vilket är den enklaste metoden. Men man kan välja en porslinsfasad vid mindre skador eller keramisk krona av materialet Empress eller E-max vid större skador. Då får man en mer hållbar terapi som dessutom är färgbeständig.

Tandluckor

Tandluckor kan åtgärdas på flera olika sätt, det enklaste är en liten avtagbar protes men det är varken bekvämt eller hygieniskt i långa loppet. De två behandlingsmetoderna som vi använder för permanenta ersättningar är keramiska broar eller implantat.