Rotbehandling

Rotbehandling

Rotbehandling är en metod som utförs när tandens inre vävnader, inklusive närven och pulpan, blir infekterade eller inflammerade. Orsaken till inflammation eller infektion kan exempelvis bero på karies, olycka eller tandgnissling. Syftet med rotbehandling är att rädda tanden från att behöva extraheras genom att rengöra och desinficera det infekterade området och sedan fylla det med ett tätande material.