Allmäntandvård

Vesalis Dental

Allmäntandvård

Vi på Vesalis Dental arbetar med förebyggande allmäntandvård för att vi ska kunna upptäcka tandproblem innan de bli allvarliga. Allmäntandvård innefattar regelbundna tandläkarbesök där vi undersöker tänderna, tandköttet och munhålan för att identifiera eventuella problem och riskfaktorer. På kliniken utför vi olika behandlingar inom allmäntandvård, så som regelbundna undersökningar, lagning, tandutdragningar, rotbehandlingar samt kronor och broar.

Tandhygienist

Läs mer →

Lagning och fyllning

Läs mer →

Rotbehandling

Läs mer →

Kronor och broar

Läs mer →

Akut tandvård

Vår målsättning är att om du som patient kontaktar oss med akuta besvär skall få möjlighet att få en tid redan samma dag!

Ju tidigare under dagen du kontaktar oss desto lättare blir det att ordna ett besök.

Tandvårdsrädsla

Det är väldigt vanligt förekommande att känna oro eller rädsla inför sitt tandläkarbesök. För många tar det sig uttryck i obehag eller stress och för andra är rädslan så stor att man väljer att avstå från sitt besök. Att inte regelbundet besöka sin tandläkare eller avstå från det helt, kan leda till ökat vårdbehov och risk för försämrad tandhälsa. Våra tandläkare har en lång erfarenhet av att ta hand om dig som är rädd eller känner oro inför att träffa tandläkaren. Ring eller besök vår klinik så berättar vi mer om hur vi på bästa sätt hjälper dig utifrån dina önskemål och förutsättningar.